• หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา/ Covid-19 โทรสายด่วนระหว่าง 14-16น. และรับคำตอบสำหรับคำถามของคุณเป็นภาษาไทย
    นอกจากนี้คุณสามารถสนทนากับสายด่วนระหว่าง 14-16น. หรือส่งข้อความตลอดเวลา
    Telefon: +45 4145 3055
    Link: หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา/ Covid-19
    พนักงานมีข้อมูลล่าสุดจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)แห่งชาติเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาในเดนมาร์กและสามารถตอบคำถามส่วนใหญ่ได้
    นอกเวลาที่ 14-16น. คุณสามารถฝากข้อความไว้ในการแชท และพนักงานจะตอบกลับไม่เกินวันถัดไประหว่าง 14-16น. เว็บไซต์จะมีข่าวและแนวทางปฏิบัติที่สำคัญจากหน่วยงานของเดนมาร์ก