Thailand og EU genoptager handelsforhandlinger

Handelsforbindelserne mellem Thailand og EU

I går onsdag, den 15. marts 2023, bebudede EU og Thailand en genoptagelse af forhandlingerne om en ambitiøs, moderne og afbalanceret frihandelsaftale med bæredygtighed i centrum. Denne meddelelse bekræfter Indo-Stillehavsregionens centrale betydning for EU’s handelsdagsorden. Den baner vejen for tættere handelsforbindelser med den næststørste økonomi i Sydøstasien og styrker yderligere EU’s strategiske engagement i denne region i vækst.

Formålet med frihandelsaftalen vil være at fremme handel og investeringer ved at behandle en lang række spørgsmål som f.eks.: markedsadgang for varer, tjenesteydelser, investeringer og offentlige udbud, hurtige og effektive sundheds- og plantesundhedsprocedurer, beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder geografiske betegnelser, og fjernelse af hindringer for digital handel og handel med energi og råstoffer og dermed støtte den digitale og grønne omstilling. Bæredygtighed vil også være kernen i denne aftale med solide og retskraftige discipliner for handel og bæredygtig udvikling. Disse vil være i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse om gennemgang af politikken for handel og bæredygtig udvikling fra juni 2022, der støtter et højt beskyttelsesniveau for arbejdstagernes rettigheder, miljøet og opfyldelsen af ambitiøse klimamål.

Vigtige handelsfakta

EU og Thailand har allerede veletablerede handelsforbindelser med et klart potentiale for et endnu tættere forbindelser:

  • Varehandelen havde en værdi på over 42 mia. EUR i 2022, mens handelen med tjenesteydelser havde en værdi på over 8 mia. EUR i 2020.
  • EU er Thailands fjerdestørste handelspartner.
  • Thailand, der er den næststørste økonomi i ASEAN-regionen, er EU’s fjerdevigtigste handelspartner i regionen (og den 25. på verdensplan).
  • EU er den tredjestørste investor i Thailand, med ca. 10 % af de samlede udenlandske direkte investeringer i landet, og den næststørste destination for Thailands udenlandske direkte investeringer med næsten 14 % af Thailands samlede udenlandske direkte investeringer.

På trods af EU’s høje placering i Thailands samlede handel og udenlandske direkte investeringer er EU underrepræsenteret med hensyn til centrale investorer i innovative sektorer, herunder ren og vedvarende energi, elektriske køretøjer og kritiske varer som f.eks. mikrochips. Infrastruktur og overgangen til en teknologi- og innovationsdrevet økonomi er nøgleprioriteter i Thailands økonomiske udviklingsstrategi, som udgør et yderligere potentiale for EU’s investorer og virksomheder.

De næste skridt

EU og Thailand er fast besluttet på at gøre hurtige fremskridt i forhandlingerne om frihandelsaftalen og sigter mod at afholde en første omfattende forhandlingsrunde i de kommende måneder. EU’s tekstforslag vil blive offentliggjort efter den første forhandlingsrunde i overensstemmelse med vores eksemplariske gennemsigtighedspolitik. EU vil også bestille en bæredygtighedsvurdering til støtte for forhandlingerne for at foretage en analyse af de mulige økonomiske, miljømæssige, menneskerettighedsrelaterede og sociale virkninger af aftalen og komme med anbefalinger til, hvordan de forventede positive virkninger kan maksimeres, samtidig med at potentielle negative virkninger minimeres.

Baggrund

EU og Thailand indledte første gang forhandlinger om en frihandelsaftale i 2013. Disse blev sat i bero i 2014 efter militærets magtovertagelse i landet. I lyset af Thailands fremskridt med demokratiseringsprocessen vedtog Rådet i 2017 og 2019 konklusioner om en tilgang med gradvis genoptagelse af kontakterne, som kulminerede med undertegnelsen af partnerskabs- og samarbejdsaftalen i december 2022.

Med hensyn til handel opfordrede Rådet i sine konklusioner fra 2017 og 2019 Kommissionen til at undersøge muligheden for at genoptage forhandlingerne om en frihandelsaftale med Thailand og understregede betydningen af at tage skridt i denne retning. EU’s strategi for Indo-Stillehavsregionen fra 2021 bekræftede yderligere EU’s mangeårige interesse i at genoptage forhandlingerne om frihandelsaftaler med Thailand. EU har allerede den nyeste model for frihandelsaftaler med to ASEAN-lande — Singapore og Vietnam.

Yderligere oplysninger:

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*