Thailand vil invest...
 
Share:

Thailand vil investere massivt i fremtidens ældrepleje  

  RSS

Newsman
(@newsman)
Medlem Admin
Meldt ind: 1 år siden
Indlæg: 298
29/01/2019 8:38 am  

Regeringen i Thailand vil investere massivt i fremtidens ældrepleje og leder lige nu efter internationale partnere, løsninger og erfaringer til at udvikle hjemmeplejesektoren. Ambassaden i Bangkok kan hjælpe din sundhedsvirksomhed ind på det hurtigt voksende marked. 

I 2021 vil Thailand være hjem for mere end 17 millioner seniorer, og i 2040 vil en fjerdedel af befolkningen vil være 65 år eller ældre. Da landet endnu kun huser 800 registrerede plejehjem, er den private og offentlige ældre- og sundhedssektor under stort og vedvarende pres.

Den thailandske regering ser på udfordringerne med stor alvor og har derfor planlagt enorme investeringer på området. Her kan den danske, årelange erfaring og anerkendte ekspertise komme i spil og åbne døren for danske sundhedsvirksomheder til et marked, som står foran en gennemgribende omvæltning – både i Thailand og i resten af Sydøstasien.

Danmark er nemlig foregangsland på området, og den thailandske regering er lige nu på udkig efter internationale partnere, løsninger og erfaringer til at udvikle hjemmeplejesektoren. Tilbage i 2015 oprettede man Department of Older Persons, som skal gennemføre initiativer og programmer samt udbygge plejehjemsfaciliteter til støtte for den aldrende befolkning. Forrige år øremærkede regeringen derfor 45 milliarder kroner til behandling og pleje af de ældre – investeringer, der forventes at være fordoblet i 2035. 

Konkrete markedsmuligheder for danske virksomheder

Thailand er ved at udvikle en køreplan for ældreplejesektorens udbygning, og der opstår hele tiden nye projekter. Den danske ambassade i Bangkok holder nøje øje med markedet og vurderer, at der allerede er flere konkrete projektåbninger for danske virksomheder i støbeskeen.

Det gælder blandt andet Senior Complex, der er et samarbejde mellem Mahidol University, Ramathibodi Hospital og Department of Treasury under det thailandske finansministerium. Plejehjemmet skal bestå af en hospice-zone, 1.000 ældreboliger og en hospitalsafdeling for ældre over 55 år med middel eller høj indkomst. Lignende projekter bliver udrullet i de fire provinser Chonburi, Chiang Mai, Chiang Rai og Nakornnayok.

En anden oplagt markedsindgang for danske virksomheder er Jin-Wellbeing County by Thonburi Healthcare Group. I Pathumthani-provinsen i udkanten af Bangkok har man igangsat opførelsen af et 224.000 kvadratmeter stort ældrekompleks, der tilbyder plejehjemsbeboere adgang til hospitalsfaciliteter, wellness, diætister, aktiviteter, rehabilitering, sport og sikkerhedssystemer i moderne, æstetiske omgivelser.

TRE GODE TIPS TIL MARKET ENTRY I THAILAND

Nantima, der er handelsrådgiver inden for sundhedsområdet på den danske ambassade i Bangkok, giver her tre tips til danske virksomheder, der vil være med til at drive Thailands ældrepleje fremad:

 • Hold øje med nye projekter. Der opstår hele tiden nye projekter inden for ældrepleje i Thailand. Særligt privatdrevne projekter vil være relevante for danske virksomheder, da aktørerne på det private marked for plejehjem og ældrepleje leder efter avancerede løsninger, der lever op til danske standarder.
 • Lokale partnerskaber er den bedste vej ind på markedet. Et lokalt partnerskab og et bredt netværk er vigtige elementer, når du vil ind på det thailandske marked. At have kontakt til nøglepersoner såsom anerkendte læger, eksperter, hospitaler samt institutioner er ofte den nemmeste vej til en blåstempling og et fremtidigt samarbejde.
 • Kend til thailandsk lovgivning og regulering. Det er en fordel at kende til det thailandske sundhedssystem, thailandsk lovgivning og regulering på området – særligt når det kommer til medicin.

Kulturelle og demografiske tendenser fremskynder investeringerne

De nævnte projekter er blot en forsmag på, hvad den thailandske sundhedssektor åbner af eksportmuligheder for danske virksomheder i de kommende år. Behovet for innovative løsninger på sundheds- og ældreområdet bliver nemlig fremskyndet af en række kulturelle og demografiske tendenser.

Thailand har en stærk tradition for, at børnene bliver boende hjemme, efter de etablerer deres egne familier, og størstedelen af ældreplejen er derfor forvaltet af den nærmeste familie. Familiestrukturerne er dog under forandring, og fra 1995 til 2014 faldt antallet af ældre thailændere, som boede med deres børn fra 71 procent til 55 procent. Dertil kommer den nedadgående fødselsrate, som betyder, at fremtidige generationer vil have færre hænder til at tage sig af den ældre befolkning.

Det amerikanske folketællingsbureau US Census Bureau vurderer, at der i 2050 vil være omkring én milliard flere mennesker over 65 år på verdensplan – og da de samme kulturelle og demografiske tendenser som i Thailand gør sig gældende i resten af den sydøstasiatiske region, er behovet for effektive løsninger ligeledes stigende her. The Trade Council i Sydøstasien har lokalkendskab til de enkelte markeder og opfordrer danske sundhedsvirksomheder, der gerne vil have del i de mange markedsmuligheder til at tage kontakt til Ambassaden i Bangkok.

THAILAND EFTERSPØRGER:

Ældreplejesektoren i Thailand er særlig interessant for danske sundhedsvirksomheder, der producerer, implementerer og udvikler:

 • Telemedicin og systemer til fjernmonitorering af patienter med kroniske sygdomme
 • Ledelses- og konsultationsservice til plejehjem
 • Implementering af teknologi på plejehjem
 • Undervisning i ældrepleje
 • Mobilitetsfremmende foranstaltninger
 • Høreapparater
 • Nødkaldeanlæg, fald- og tryghedsalarmer
 • Plejehjemsudstyr
 • Behandling til kroniske lidelser såsom forhøjet blodtryk, diabetes, Alzheimers, depression og demens    

For nærmere information, kontakt Nantima Angkatavanich som er handelsrådgiver på den danske ambassade i Bangkok, Thailand.

Nantima Angkatavanich  kan kontaktes på +66 23431118 eller email: nanang@um.dk


NitNoi liked
Citere