Ecco har fået medho...
 
Share:
Share
Notifications
Clear all

Ecco har fået medhold i skattesag  

  RSS

Newsman
(@newsman)
Medlem Admin
Meldt ind: 2 år siden
Indlæg: 508
8. august 2020 7:19  

Skokoncernen Ecco har fået medhold i en sag om skattebetaling i regnskabsåret 2005.

Ledelsen i Ecco erkender, at det letteste og billigste ville have været at betale et gammelt millionkrav fra Skattestyrelsen. For skokoncernen og dens ejerfamilie har sagen dog været principiel og vigtig. Derfor er en strid om skattebetaling først for få uger siden endeligt blevet afgjort efter 14 års forløb.

Ecco har i juli fået en dom fra Vestre Landsret som fastslår, at koncernen har handlet efter reglerne i en sag om såkaldt transfer pricing. Sagen om Eccos udenlandske skattebetaling for 2005 – i kraft af samhandlen mellem det danske moderselskab og datterselskaberne i Thailand og Indonesien - har kørt i årevis.

I 2015 afgjorde Landskatteretten, at Ecco skulle betale det, som da blev anslået til ca. 20 mio. kr. ekstra i skat for året 2005. Den afgørelse var Ecco stærkt utilfreds med og ankede derfor til landsretten, som nu har afgjort sagen.

Dommen betyder ifølge selskabet, at Eccos skattepligtige indkomst for 2005 nedsættes med 75 mio. kr.

»Beløbets størrelse står ikke mål med de brugte ressourcer. Som en stor dansk virksomhed har vi dog valgt at køre sagen til ende.

Landsretten fastslår i dommen, at Ecco har handlet efter det såkaldte armslængdeprincip, så handlen med de udenlandske selskaber er foregået på markedsvilkår.

Læs nærmere og sagen og afgørelsen på: Finans.dk


Citere