Ny udvisningssag: 1...
 
Share:

Ny udvisningssag: 13-årige »Mint« udvises til Thailand  

Side 3 / 5
  RSS

NitNoi
(@nitnoi)
Nybegynder
Meldt ind: 8 måneder siden
Indlæg: 24
9. november 2018 21:47  

Dansk lov skal da ikke indrettes efter thailandsk kultur. Og Støjberg behøver ikke at sætte sig ind i den og forstå den. Det er omvendt. Vil man bo i Danmark må man sætte sig ind i danske forhold.


SvarCitere
Kanosejleren
(@kanosejleren)
Fast debattør
Meldt ind: 11 måneder siden
Indlæg: 142
13. november 2018 11:00  

Nu må Mint igen sige farvel til Malick og papfar.

https://www.bt.dk/de-udviste-boern/ferien-er-slut-mint-skal-igen-give-slip-paa-sin-lillebror


SvarCitere
Webmaster @ Thailand Portalen
(@webmaster)
Medlem Moderator
Meldt ind: 11 måneder siden
Indlæg: 190
14. november 2018 20:23  

B.T. kan nu på baggrund af aktindsigt i Mints sag præcisere, hvordan først Udlændingestyrelsen og sidst Udlændingenævnet er kommet frem til den afgørelse.

Når myndighederne vurderer et barns mulighed for integration, er der tale om en konkret vurdering af de enkelte sager ud fra objektive kriterier, som omhandler barnets forhold, herboende forældres forhold, herboende families forhold samt barnets anden forælders vilje og evne til at tage sig af barnet.

»Udlændingenævnet ser på alle de oplysninger, som foreligger i sagen. Det vil sige både det, man har oplyst i første instans (ansøgningen til Udlændingestyrelsen, red.) samt det, man oplyser i forbindelse med klagesagen til Udlændingenævnet,« siger sekretariatschef i Udlændingenævnet Michael Lohmann Kjærgaard, som ikke ønsker at udtale sig i forhold til konkrete sager og derfor kun udtaler sig på et generelt plan.

Intet pointsytem eller faste kasser

Vægtningen af oplysningerne i den enkelte sag er op til nævnet  - en dommer, en advokat og udlændinge- og integrationsministeriet - som vurderer sagen.

»Det eneste, Udlændingenævnet har at forholde sig til, er ordlyden i udlændingeloven og de bemærkninger til loven, som er fremsat i forbindelse med vedtagelsen af loven i Folketinget. Der er ingen yderligere instrukser eller vejledning – hverken et pointsystem eller faste kasser, hvor man kan sætte kryds - i forhold til vægtningen af de forskellige kriterier i selve integrationsvurderingen,« siger han.

Af aktindsigten fremgår det derfor heller ikke præcis, hvor meget enkelte oplysninger er vægtet, og hvorfor nogen oplysninger er helt udeladt, f.eks. at Mints mor har den fulde forældremyndighed, og at Mints biologiske far aldrig har været registreret som far i juridisk forstand.

Nævnet har udelukkende delt op i forhold, som nævnet har 'lagt vægt på’ samt forhold, som ‘ikke kan føre til ændret udfald'.

Bipolar far og fagligt potentiale

F.eks. kan forholdet, at Mints far 'er bipolar, og at han kan blive sur og aggressiv over for Mint, ikke føre til ændret udfald'. Ligesom hendes danskkundskaber og faglige potentiale i en dansk skoleklasse ikke ændrer på, at Mint ikke vurderes at kunne integreres i Danmark

Imod Mints integrationspotentiale taler derimod bl.a. Mints alder og opvækst i Thailand. Ligesom der i sagen f.eks. har været uklarhed om, hvornår og hvor længe Mint har boet og haft kontakt med sin biologiske far.

Mints mor Ratree har i sin egen og Mints visumansøgning skrevet, at Mint har boet med sin biologiske far. Ligesom hun i Mints ansøgning om ophold i Danmark både skriver, at Mint har boet med den biologiske far, og at Mint ikke har kontakt til sin far.

Da Udlændingestyrelsen spørger indtil den oplysning, svarer Frank Thøgersen i en mail, at Mint 'har boet med sin far, men at han ikke længere kan tage sig af hende'.

Siden har familien i samarbejde med advokaten i forbindelse med ankesagen lavet et helt klart tidslinjeforløb, hvor det fremgår, at Mint, efter moren flyttede til Danmark, boede i morens hus i Bangkok med sin moster. Den biologiske far så hun, indtil Mint kom til Danmark, indimellem i weekenderne.

Ingen facitliste

Michael Lohmann Kjærgaard kan ikke kommentere på den konkrete sag, men han forklarer generelt, at ’det er en vurdering i hver enkelt sag, hvordan modstridende oplysninger vægtes ift. sagens udfald’.

»Hvis der er flere modstridende oplysninger, som kan dreje sagen i en bestemt retning, kan det være afgørende for sagens udfald. Afgørelsen er et helhedsbillede, som er baseret på en skønsmæssig vurdering foretaget af de tre medlemmer af Udlændingenævnet. Der er ingen facitliste for, at enkelte elementer altid vil pege den ene eller anden vej,« siger han.

Mints mor Ratree Pumboonserm forklarer til B.T., at hun i sine besvarelser har ment, at Mint har boet med sin far. På et tidligere tidspunkt. Hun og Mints biologiske far har aldrig været gift men har levet sammen som par indtil 2008.

Ikke bedt om hjælp

Ratree Pumboonserm er en kvinde, der er vant til at klare sig selv og sørge for sine børn, og derfor har hun heller ikke bedt sin mand Frank Thøgersen om hjælp i ansøgningsforløbet.

Derfor er Frank Thøgersen først sent i forløbet blevet opmærksom på misforståelserne. Naturligvis ærgrer det ham nu, men han forstår stadig ikke, at det har noget med Mints integrationspotentiale at gøre.

»Hvis det i virkeligheden handler om, at Mints sag er blevet afvist pga. modstridende oplysninger, kunne de så ikke sige det i stedet for at begrunde det med, at pigen ikke kan integreres i Danmark? Så kunne vi jo måske nå at rette op på faktuelle fejl,« siger han.

Læs nærmere på BT, herunder hvad som Udlændingenævnet har lagt vægt på og hvad som har talt for og imod at Mint fik opholdstilladelse i Danmark.

 


SvarCitere
Webmaster @ Thailand Portalen
(@webmaster)
Medlem Moderator
Meldt ind: 11 måneder siden
Indlæg: 190
14. november 2018 22:43  

Amnesty International udtaler nu, at afgørelsen om at udvise 13-årige Mint til Thailand er i strid med både den danske lovgivning og flere internationale konventioner.

B.T. har med tilladelse fra Mints familie fremvist hele Udlændingenævnets afgørelse for Claus Juul, der er chefjurist i Amnesty International. Han er ikke i tvivl om, at de danske myndigheder har truffet en forkert afgørelse, der er i strid med loven.

En af de bærende årsager er, at Mints mor Ratree har fået et barn med danske Frank Thøgersen - nemlig Mints halvbror Malick på tre år.

»Mints mor er den eneste, der har forældremyndighed over Mint. Hun deler forældremyndigheden over Malick med Mints stedfar Frank Thøgersen. Det betyder, at man ikke kan sende Mint ud af Danmark uden at splitte familien. En splittelse af familien er i strid med Menneskerettighedskonventionens artikel 8, som beskytter retten til et familieliv,« siger Claus Juul og fortsætter:

»Desuden er det i strid med Børnekonventionens artikel 9, som pålægger nationerne at sikre, at børn ikke skilles fra deres forældre,« siger Claus Juul.

»Udlændingestyrelsen skriver selv i afgørelsen, at kravet om integrationsvurderingen bortfalder, såfremt den herboende forælder har andre børn i Danmark. Det har Mints mor. En dreng på tre år, som hun har med sin danske mand. Derfor burde Mint aldrig være blevet integrationsvurderet,« siger Claus Juul.

»Udlændingenævnet, som stadfæstede Udlændingestyrelsens afgørelse, nævner slet ikke Mints lillebror med et eneste ord. Det er en stor fejl, da den oplysning burde have betydet,at Mint kunne få lov at blive i Danmark,« siger Claus Juul.

Mints biologiske far har ikke forældremyndighed over Mint.

Den oplysning har Udlændingenævnet ikke fundet væsentlig nok til at ændre på afgørelsen. Nævnet skriver uden nogen begrundelse, at man mener, at faren kan fortsætte som omsorgsperson for Mint.

»Det er forkert, da det er en meget væsentlig oplysning.

»Desuden skal Udlændingenævnet angive grundene til, at de vælger at se bort fra oplysningerne om, at Mints far ikke har forældremyndigheden og at han kan være voldelig og har en sindslidelse. Det gør nævnet ikke. Det skal man simpelthen. Efter forvaltningsloven skal borgeren kunne se, hvilke oplysninger myndighederne har gjort brug af,« forklarer Claus Juul.

»Hvis Udlændingenævnet ikke tror på oplysningerne om Mints biologiske far, så skal nævnet begrunde det. Det gør man ikke. Ergo må man tage det for pålydende,« siger Claus Juul.

Udlændingenævnet skriver i afslaget, at man ikke mener, at Mint kan integreres i Danmark. Den konklusion, mener Claus Juul ligeledes, er i strid med forvaltningsloven.

»Afgørelsen beskriver ikke, hvorfor Mint ikke kan integreres. Man nævner bare, at man ikke mener, hun kan integreres. Her synes vi modsat, at man må sige, at alt tyder på, at Mint kan integreres. Hun taler dansk, klarer sig godt i skolen, har venner, spiller fodbold og den slags. Der foreligger desuden udtalelser fra hendes skole og fodboldklub, som omtaler hende meget positivt,« siger Claus Juul og fortsætter:

»Nævnets vurdering er foretaget på uaktuelle oplysninger, og man begrunder det ikke nærmere. Det skal man i henhold til forvaltningsloven,« siger Claus Juul.

Læs nærmere om Amnesty International's udtalelser om denne sag på: BT


SvarCitere
eddie
(@eddie)
Fast debattør
Meldt ind: 11 måneder siden
Indlæg: 153

SvarCitere
NitNoi
(@nitnoi)
Nybegynder
Meldt ind: 8 måneder siden
Indlæg: 24
15. november 2018 3:32  

Efter at have fulgt denne sag siden sin begyndelse er jeg nu kommet dertil, hvor jeg må sige, at jeg ingen som helst tillid overhovedet har til det såkaldte udlændingenævn. Enten laver de slet ikke noget arbejde derinde og bruger overhovedet ikke noget tid på de enkelte sager; i stedet afvises de bare nærmest per automatik. Eller også er de (næsten endnu værre) uduelige til deres arbejde og bør fyres. I hvert fald er det ufattelig synd for de mennesker der skal have deres sag om familiesammenføring derind, for en fair og ordentlig behandling får man 100% ikke. Jeg føler mig magtesløs over systemet og kan intet gøre ved det. Andet end at flytte, men det er der også mange minusser ved.


Kanosejleren
(@kanosejleren)
Fast debattør
Meldt ind: 11 måneder siden
Indlæg: 142

SvarCitere
NitNoi
(@nitnoi)
Nybegynder
Meldt ind: 8 måneder siden
Indlæg: 24
15. november 2018 20:54  

Problemet er, at hverken Enhedslisten, Radikale eller SF har noget som helst at skulle have sagt før tidligst efter et valg. Og selv der bliver det tæt på umuligt da Socialdemokratiet har stemt for nærmest alt på udlændingeområdet siden Løkke genvalgt magten. At de pro-familiesammenførings partier får noget at skulle have sagt i nærmeste fremtid finder jeg utænkeligt. Men nu må vi se.


SvarCitere
Webmaster @ Thailand Portalen
(@webmaster)
Medlem Moderator
Meldt ind: 11 måneder siden
Indlæg: 190
15. november 2018 23:25  

Danske statsborgere skal kunne bo i Danmark med familien

I dag havde jeg og vi radikale stillet forslag om at stoppe udvisninger af danske statsborgeres stedbørn.Hør dele af min tale idag, hvor vi også havde Mints far, Frank, på besøg her i Folketinget. En af de danskere, som har fået udvist dele af sin familie.Desværre holder Socialdemokratiet, regeringen og DF fast i den her lov. Det er utroligt, når nu 62 børn er blevet udvist. Altså har 62 danske statsborgere fået udvist dele af deres familie pga den her symbollov:(Vær med til at vise din støtte til at danskere skal kunne bo i Danmark med deres ægtefæller og ægtefællers børn ved at sprede videoen.

Gepostet von Andreas Steenberg am Donnerstag, 15. November 2018


SvarCitere
Kanosejleren
(@kanosejleren)
Fast debattør
Meldt ind: 11 måneder siden
Indlæg: 142
16. november 2018 0:43  
Udgivet af: NitNoi

Problemet er, at hverken Enhedslisten, Radikale eller SF har noget som helst at skulle have sagt før tidligst efter et valg. Og selv der bliver det tæt på umuligt da Socialdemokratiet har stemt for nærmest alt på udlændingeområdet siden Løkke genvalgt magten. At de pro-familiesammenførings partier får noget at skulle have sagt i nærmeste fremtid finder jeg utænkeligt. Men nu må vi se.

Ja, oddsene ser ikke for gode ud, med mindre Enhedslisten, De Radikale og SF, samt Alternativet alene får 90 mandater. Socialdemokratiet har efterhånden solgt ud af deres værdier, både Thorvald Stauning og Anker Jørgensen vender sig i deres grave.

Dog kan man håbe på, at de fire nævnte partier kan presse Socialdemokratiet, hvis vi får et rødt flertal efter næste valg. Efter valget i 2011 måtte Socialdemokratiet give indrømmelser til De Radikale på dagpengeområdet.

 

This post was modified 6 måneder siden by Kanosejleren

SvarCitere
Kanosejleren
(@kanosejleren)
Fast debattør
Meldt ind: 11 måneder siden
Indlæg: 142
16. november 2018 2:03  

11) 1. behandling af B 20: Om afskaffelse af kravet om integrationsvurdering af børn. 15.11.18

Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af kravet om integrationsvurdering af børn. Af Andreas Steenberg (RV) m.fl. (Fremsættelse 12.10.2018).

Desuden var Mints (pap)far til kaffe(og måske kage) hos Støjberg.

https://www.bt.dk/politik/mints-far-til-kaffe-hos-stoejberg-jeg-kunne-ikke-bruge-det-til-meget?fbclid=IwAR1kh0sfAF37ZZ7OstROnNVb9yG0F2KsCBKQhAhOqtlJ2hrmohrnkBQKpoE


Webmaster @ Thailand Portalen
(@webmaster)
Medlem Moderator
Meldt ind: 11 måneder siden
Indlæg: 190
16. november 2018 5:20  
Udgivet af: Kanosejleren
 
Socialdemokratiet har efterhånden solgt ud af deres værdier, både Thorvald Stauning og Anker Jørgensen vender sig i deres grave.

Ja det ville den store socialdemokrat sikkert. Her er lidt af det han stod for:

Her er lidt fra en bog som hedder: Racehygiejne i Danmark 1920-56

Det var socialdemokraten Karl Kristian Steincke, der i 1920 formulerede et politisk program for racehygiejnens praktiske anvendelse. Mellem 1929 og 1938 blev der med støtte fra alle Rigsdagens partier vedtaget et racehygiejnisk inspireret lovkompleks, hvis indhold vedrørte sterilisation af, og ægteskabsforbud for personer, hvis forplantning man fandt var uønsket set ud fra et samfundshensyn. Dem, der blev berørt af lovgivningen, var personer med legemlige handicaps, sindssygdomme samt psykotiske tilstande, men også sædelighedsforbrydere, brandstiftere, epileptikere, alkoholikere og især lettere åndssvage. I samme forbindelse blev der i 1938 etableret et institut for human arvebiologi og eugenik på Københavns Universitet. Blandt instituttets vigtigste opgaver var at sikre, at racehygiejnen blev administreret og videreudviklet på et videnskabeligt forsvarligt grundlag.

Hitler og nazisterne indførte først racehygiejnen i Tyskland i 1933, det år de kom til magten.

Fra 30. april 1929 og frem til 3. maj 1942 hed statsministeren i Danmark Thorvald Stauning. Jeps han var Socialdemokrat og han er sjovt nok den der hives frem hver gang af venstrefløjen som én af de store Socialdemokrater gennem tiden.

Et lille klip fra en tråd vi havde i det gamle forum: Link


anjin liked
SvarCitere
Bjarne Madsen
(@buriram)
Helt grøn debattør
Meldt ind: 6 måneder siden
Indlæg: 2
16. november 2018 13:09  

Med andre ord: Minister Støjberg og hendes embedsværk skøjter igen-igen hen over lovgivning, internationale konventioner og alt andet, som ikke passer i deres kram. Hvor længe vil støttepartiet DF holde hånden over ministerens stribe af deciderede ulovligheder? På tide at denne minister fjernes.


SvarCitere
Kanosejleren
(@kanosejleren)
Fast debattør
Meldt ind: 11 måneder siden
Indlæg: 142

SvarCitere
Kanosejleren
(@kanosejleren)
Fast debattør
Meldt ind: 11 måneder siden
Indlæg: 142
16. november 2018 19:16  
Udgivet af: Webmaster @ Thailand Portalen
Udgivet af: Kanosejleren
 
Socialdemokratiet har efterhånden solgt ud af deres værdier, både Thorvald Stauning og Anker Jørgensen vender sig i deres grave.

Ja det ville den store socialdemokrat sikkert. Her er lidt af det han stod for:

Her er lidt fra en bog som hedder: Racehygiejne i Danmark 1920-56

Det var socialdemokraten Karl Kristian Steincke, der i 1920 formulerede et politisk program for racehygiejnens praktiske anvendelse. Mellem 1929 og 1938 blev der med støtte fra alle Rigsdagens partier vedtaget et racehygiejnisk inspireret lovkompleks, hvis indhold vedrørte sterilisation af, og ægteskabsforbud for personer, hvis forplantning man fandt var uønsket set ud fra et samfundshensyn. Dem, der blev berørt af lovgivningen, var personer med legemlige handicaps, sindssygdomme samt psykotiske tilstande, men også sædelighedsforbrydere, brandstiftere, epileptikere, alkoholikere og især lettere åndssvage. I samme forbindelse blev der i 1938 etableret et institut for human arvebiologi og eugenik på Københavns Universitet. Blandt instituttets vigtigste opgaver var at sikre, at racehygiejnen blev administreret og videreudviklet på et videnskabeligt forsvarligt grundlag.

Hitler og nazisterne indførte først racehygiejnen i Tyskland i 1933, det år de kom til magten.

Fra 30. april 1929 og frem til 3. maj 1942 hed statsministeren i Danmark Thorvald Stauning. Jeps han var Socialdemokrat og han er sjovt nok den der hives frem hver gang af venstrefløjen som én af de store Socialdemokrater gennem tiden.

Et lille klip fra en tråd vi havde i det gamle forum: Link

Det var lige godt satans, der røg mit glansbillede af Stauning sig en tur. Og det var jo i samme periode hvor såkaldte moralsk åndssvag kvinder blev anbragt på Sprogø. Men så fik Jeg en større viden om fortidens Danmark.


SvarCitere
Kanosejleren
(@kanosejleren)
Fast debattør
Meldt ind: 11 måneder siden
Indlæg: 142
16. november 2018 19:19  

Facebook siden Lad Mint blive i Danmark revser Inger Støjberg.

Sakset fra facebook:

Støjberg står fast, indtil hun ikke gør det længere.!

I denne FB gruppe, har vi forsøgt ikke at gøre vores formål til “en sag imod enkelte politiske partier og/eller enkeltestående politikere”, dog må vi sande efterhånden sande, at den eneste politiker der ikke mener der er begået fejl og/eller at sagen og de andre sager ikke er mod den generelle befolknings holdning, er Fru Inger Støjberg.

Så kære venner, vi håber stadig hver dag at der kommer et gennembrud, at Fru Inger Støjberg vågner op og indser at hun handler imod den danske befolknings ønsker og holdninger..

Skulle det vise sig at det ikke sker, snarest muligt, kan man have lov til at håbe på at den danske befolkning stadig hver dag mindes om denne sag og de andre lignende sager, hvor at vi i Danmark udviser børn, til uvisse skæbner og det selvom deres søskende og forældre /stedforældre er her i Danmark og får lov til at blive .!

Tak

Støjberg står fast, indtil hun ikke gør det længere.! I denne FB gruppe, har vi forsøgt ikke at gøre vores formål til...

Gepostet von Lad MINT blive i Danmark am Freitag, 16. November 2018

This post was modified 6 måneder siden 2 times by Kanosejleren

SvarCitere
eddie
(@eddie)
Fast debattør
Meldt ind: 11 måneder siden
Indlæg: 153
16. november 2018 21:28  

Jeg tror desværre ikke på at der bliver ændringer i sagen.


SvarCitere
Kanosejleren
(@kanosejleren)
Fast debattør
Meldt ind: 11 måneder siden
Indlæg: 142
16. november 2018 22:24  

V-bagland modsiger Støjberg: Vi skal kunne give dispensationer til udviste børn

https://www.dr.dk/nyheder/politik/v-bagland-modsiger-stoejberg-vi-skal-kunne-give-dispensationer-til-udviste-boern

Mints stedfar klynger sig til håbet om dispensationsordning

https://www.dr.dk/nyheder/politik/mints-stedfar-klynger-sig-til-haabet-om-dispensationsordning

Støjberg undsiger Venstres eget forslag: Afviser mulighed for dispensation til udviste børn

https://www.dr.dk/nyheder/politik/stoejberg-undsiger-venstres-eget-forslag-afviser-mulighed-dispensation-til-udviste


Webmaster @ Thailand Portalen
(@webmaster)
Medlem Moderator
Meldt ind: 11 måneder siden
Indlæg: 190
17. november 2018 11:39  

Fra 21-nyhederne den 16. november 2018


SvarCitere
NitNoi
(@nitnoi)
Nybegynder
Meldt ind: 8 måneder siden
Indlæg: 24
17. november 2018 12:38  

Inger Støjberg har i øvrigt ikke selv børn (!) eller kæreste

 

https://www.bt.dk/danmark/aerlige-inger-stoejberg-om-at-vaere-barnloes-det-er-et-stort-savn


SvarCitere
eddie
(@eddie)
Fast debattør
Meldt ind: 11 måneder siden
Indlæg: 153
17. november 2018 20:31  

Det mener jeg nu ikke har noget med sagen at gøre. Du ved jo heller ikke om hun ikke kan få børn. Hun har til for nylig været i et længere varende forhold med en af sine livvagter 🙂 men igen har intet med hendes håndtering med sagen at gøre.


SvarCitere
NitNoi
(@nitnoi)
Nybegynder
Meldt ind: 8 måneder siden
Indlæg: 24
17. november 2018 20:45  

Måske ikke. Måske har det. Jeg ved det ikke. Men havde hun børn, kan det være, hun udviste større grad af  forståelighed. Uanset politisk observans kan alle jo se (selv Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige samt flere af Venstres egne medlemmer) at den er helt gal på området. 

 

Støjberg har ikke selv børn. Jeg har fx børn og selvom jeg måske kan have en lidt blandet holdning til de her sager generelt, så smerter det mit far-hjerte med de historier. Tror det i højere grad ville have smerter hendes mor-hjerte hvis hun selv var mor - og måske nok have skredet til handling. Der er visse følelser det først vækkes i en, når man selv oplever at blive forældre. Ikke at man var følelseskold inden, men tror de fleste bliver mere forstående overfor børn generelt, når de selv oplever det.


SvarCitere
Webmaster @ Thailand Portalen
(@webmaster)
Medlem Moderator
Meldt ind: 11 måneder siden
Indlæg: 190
18. november 2018 10:19  

Sjældent jeg er enig med De Radikale men omkring dette spørgsmål, og Andreas Steenberg's argumentation ved 1. behandlingen af lovforslaget om afskaffelse af kravet om integrationsvurdering af børn, der er vi helt på bølgelængde.

 


SvarCitere
Kanosejleren
(@kanosejleren)
Fast debattør
Meldt ind: 11 måneder siden
Indlæg: 142
18. november 2018 13:31  

Lige præcis Web og bla. sagde Andreas Steenbarg følgende: >En symbollov, der bygger på frygt og påstande. Ikke på fakta, dokumentation og virkeligheden.<

Eller som Jeg før har skrevet, både her og på fb: loven bygger på populisme og et skræmmebillede af en bestemt gruppe.


SvarCitere
Kanosejleren
(@kanosejleren)
Fast debattør
Meldt ind: 11 måneder siden
Indlæg: 142
18. november 2018 13:59  

Udlændinge- og Integrationsminister Inger Støjberg ved ikke, hvor mange - hvis overhovedet nogle - såkaldte 'koranskolebørn' der søger om opholdstilladelse i Danmark.

Det fremgår af et ministersvar til Andreas Steenberg, integrationsordfører for Det Radikale Venstre.

I forbindelse med sagen om 13-årige Mint, der er blevet udvist til Thailand, har Inger Støjberg adskillige gange henvist til, at den nuværende udlændingelov skal sikre, at Danmark ikke giver ophold til børn, som helt bevidst er blevet holdt i deres hjemlande, så de ikke blev 'for danske'. For eksempel gået på koranskole.

Det viser sig dog nu, at ministeriet slet ikke kender antallet af børn, der søger opholdstilladelse, som bevidst holdes i hjemlandet, så de ikke bliver præget af danske normer og værdier.

 

Mint med sin lillebror Malick.
Mint med sin lillebror Malick.

 

»Oplysninger om, hvorvidt et barn har gået på koranskole i hjemlandet, er ikke registreret som metadata i det elektroniske sagsbehandlingssystem på en sådan måde, at oplysningerne kan udtrækkes statistisk. Det er derfor ikke muligt på baggrund af registreringsgrundlaget at oplyse, hvor mange af de børn der, har fået afslag på opholdstilladelse,« skriver ministeren i svaret.

Mints mor blev i 2013 gift med danske Framk Thøgersen. Parret flyttede herefter sammen i Danmark, men Mint blev tilbage i Thailand i mere end to år, hvor hun boede hos sin moster og gjorde den thailandske grundskole færdig.

Nu har Udlændingenævnet vurderet, at hun ikke kan integreres i Danmark, selvom hun har boet her mere end et år, hvor hun har lært dansk, klarer sig godt i skolen, har venner og veninder og spiller fodbold i en dansk klub.

Flere af Folketingets partier kritiserer, at Inger Støjberg ikke ved, hvor mange såkaldte 'koranskolebørn,' der har søgt om opholdstilladelse i Danmark.

»Der er jo ingen, der ønsker, at nogle børn kommer på koranskole eller på anden form for opdragelse, der ødelægger deres muligheder for at blive integreret i Danmark. Derfor er det jo også underligt, at man ikke undersøger problemets omfang, når nu den begrundelse bruges til at opretholde en lov, der har betydet, at børn som Mint bliver sendt ud af landet,« siger SFs børneordfører Jacob Mark.

»Jeg mener, at der er tale om en virkelighedsfjern symbollov. Og når man så slet ikke indsamler data om problemets omfang, så sætter det jo bare tyk streg under det,« siger Andreas Steenberg, integrationsordfører for Det Radikale Venstre.

Dansk Folkepartis Martin Henriksen mener, at det er meningsløst at undersøge.

»Den lov, vi har nu, blev til på baggrund af de udfordringer, som vi oplevede i 2004, hvor børn blev holdt i hjemlandet, så de ikke blev præget af danske værdier. Når vi ikke ser den trafik mere, så er det jo udtryk for, at loven har virket. Derfor mener jeg ikke, det giver mening at tale om, hvor mange børn der er i dag,« siger han.

Inger Støjberg ønsker ikke at medvirke i et interview med B.T., men skriver i en mail:

'Formålet med reglerne er ikke, at man først skal gå på koranskole i årevis og så komme til Danmark og få afslag på familiesammenføring. Formålet er, at man slet ikke kommer på koranskole i første omgang eller på anden måde bliver efterladt i hjemlandet i årevis, men tværtimod kommer til Danmark så hurtigt som muligt, hvis ens forælder har besluttet, at ens fremtid ligger i Danmark.'

'Derfor giver det overhovedet ikke mening – som BT og venstrefløjen gør – alene at kigge på de relativt få sager, hvor der er givet afslag efter en integrationsvurdering. Man bliver nødt til at tage det fulde billede med og også forholde sig til de sager, hvor børn får familiesammenføring i Danmark, fordi de netop kommer sammen med deres forælder.'

https://www.bt.dk/de-udviste-boern/stoejberg-vil-bekaempe-koranskoleboern-men-aner-ikke-om-der-kommer-nogen

Ja, der er gået helt kage🍰 i det for Inger Støjberg og hendes ministerie.


SvarCitere
Side 3 / 5