Share:
Share
Notifications
Clear all

EU vil åbne for Thailand  

  RSS

Newsman
(@newsman)
Medlem Admin
Meldt ind: 2 år siden
Indlæg: 457
30. juni 2020 16:16  

EU vil åbne for Thailand

Allerede fra på onsdag, 1. juli, kan borgere fra op til 15 lande i og udenfor Europa i princippet få adgang til EU, hvis de giver adgang for EU-borgere. Listen omfatter blandt andet Thailand.

EU-landene kan tirsdag beslutte, om de vil åbne deres grænser for statsborgere fra op til 15 ikke-EU lande. Kravene er angiveligt ikke helt færdigforhandlet mellem EU-landene.

Men kravene kan blandt andet være, at tredjelandene har rimelig styr på coronapandemien ved for eksempel at have mellem 16 og op til 20 smittede per 100.000 indbyggere. Et krav vil formentlig også være, at de udvalgte lande vil tillade turister fra EU adgang til deres lande. Det er op til de enkelte EU-lande, hvem de vil åbne deres grænser for. Danmark holder delvist udenlandske turister væk med sin seksdages-regel.

Listen, der opdaters hver anden uge, er rådgivende. Det betyder, at de enkelte EU-lande kan afvige, hvis de ønsker det.

Det Udenrigspolitiske Nævn vil afholde et ekstraordinært møde onsdag den 1. juli 2020 kl. 13.00. Emnet på mødet er grænserestriktionerne og rejsevejledningerne.

Læs nærmere på:


Citere
Newsman
(@newsman)
Medlem Admin
Meldt ind: 2 år siden
Indlæg: 457
1. juli 2020 17:27  
Udgivet af: @newsman

Det Udenrigspolitiske Nævn vil afholde et ekstraordinært møde onsdag den 1. juli 2020 kl. 13.00. Emnet på mødet er grænserestriktionerne og rejsevejledningerne.

Mødet endte med følgende nye model for rejsevejledningerne for lande udenfor EU/Schengen og UK:

Torsdag den 2. juli indfører Udenrigsministeriet en ny model for rejsevejledninger til lande uden for EU/Schengen og UK (tredjelande). Rejsevejledningen vil blive lempet for de lande, der lever op til EU’s nye COVID-19 kriterier for indrejse til EU, og som samtidig ikke har betydelige indrejserestriktioner eller karantænekrav for de rejsende, som kommer til landet.
 
Udenrigsministeriet indfører med virkning fra torsdag den 2. juli en ny model for rejsevejledninger for lande uden for EU/Schengen og UK. Et vigtigt element i modellen vil være EU’s nye liste over lande, der lever op til fastsatte COVID-19 kriterier for indrejse til EU.

EU’s landeliste offentliggøres hver 14. dag. For at et land kommer på listen og borgere fra det pågældende land dermed kan få mulighed for indrejse i EU, skal landet ligge tæt på eller under EU-gennemsnittet pr. 15. juni 2020 for nye COVID-19-tilfælde i de sidste 14 dage. Det betyder i øjeblikket højst ca. 16 nye smittede per 100.000 indbyggere over 14 dage. Dertil kommer hensyn til bl.a. hvor meget der testes og hvor pålidelig data er.

På baggrund af listen vil Danmark – ligesom øvrige EU-lande – individuelt vurdere, om det vil være muligt at åbne for indrejse fra alle lande. Denne vurdering vil blive foretaget af en gruppe af repræsentanter fra Statens Seruminstitut, Udenrigsministeriet og Justitsministeriet.

Udenrigsministeriet vil sikre størst mulig sammenhæng mellem åbning for indrejse til EU og lempelser af rejsevejledningerne til de pågældende lande. Lempelser vil dog kræve, at landet ikke har indrejserestriktioner eller karantænekrav over for danske rejsende, og at den generelle sikkerhedssituation i landet er acceptabel. Modellen for tredjelande bygger således på de samme kriterier, som modellen for rejsevejledningerne til EU/Schengen og UK. 

Udenrigsminister Jeppe Kofod udtaler:

  • ”Det er et stort, vigtigt og godt skridt mod mere ’normale’ rejsevejledninger, at vi nu har en fælles EU-liste og en ny model for rejsevejledninger til lande uden for EU, Schengen og Storbritannien. Men der er stadig lang vej endnu. Selvom vi er klar til at åbne op på en ansvarlig, gradvis og sikker måde, så er mange lande stadig hårdt ramt af Corona-pandemien, har indrejserestriktioner eller skrappe karantænekrav. Det må vi naturligvis også afspejle i de danske rejsevejledninger. Så verden står langt fra åben endnu. Corona-pandemien er absolut ikke slut og vi må indstille os på at internationale rejser også i en rum tid fremover vil være belagt med større usikkerhed end vi har været vant til før Corona. Det er desværre et grundvilkår i en fortsat global sundhedskrise.”

 

Eventuelle ændringer i rejsevejledningerne for lande uden for EU/Schengen vil i udgangspunktet blive annonceret om torsdagen samtidig med ændringer i rejsevejledningerne for EU/Schengen.

For godkendte lande på EU’s liste vil der ikke længere være en anbefaling om, at man bliver hjemme i 14 dage efter hjemkomst. Såfremt et tredjeland ikke optræder på EU’s liste over åbne lande, vil opfordringen til at blive hjemme i 14 dage efter hjemkomst fortsat være gældende.

En normalisering af rejsevejledningerne

I øjeblikket fraråder Udenrigsministeriet ikke-nødvendige rejser til mere end 160 lande uden for EU/Schengen på grund af den globale sundhedssituation. Frem til 13. marts havde Udenrigsministeriet individuelle rejsevejledninger for ca. 50 af disse lande. Det drejer sig om lande, hvor Danmark enten har ambassader, eller hvor der er mange danske turister.

Nu tager Udenrigsministeriet et skridt i retning af en gradvis normalisering af rejsevejledningerne. Det betyder, at der igen vil komme individuelle rejsevejledninger for de førnævnte 50 lande. Hvis rejsevejledningen for et af disse lande kan lempes, vil den blive justeret fra orange til gul, dvs. at der ikke længere frarådes alle ikke-nødvendige rejser. 

Det betyder også, at der fremadrettet vil være tredjelande, hvor der ikke er en dansk rejsevejledning. Det vil være tilfældet, når der ikke længere er COVID-19 relaterede årsager til at fraråde rejser til det pågældende land. I stedet vil Udenrigsministeriet henvise til andre landes rejsevejledninger. Alle andre tredjelande, der ikke kommer på EU’s liste for indrejse, forbliver orange frem til 31. august.


SvarCitere
Webmaster @ Thailand Portalen
(@webmaster)
Medlem Moderator
Meldt ind: 2 år siden
Indlæg: 358
1. juli 2020 17:43  

Jeg hæfter mig især ved denne formulering:

  • Udenrigsministeriet vil sikre størst mulig sammenhæng mellem åbning for indrejse til EU og lempelser af rejsevejledningerne til de pågældende lande. Lempelser vil dog kræve, at landet ikke har indrejserestriktioner eller karantænekrav over for danske rejsende, og at den generelle sikkerhedssituation i landet er acceptabel.

Har jeg forstået formuleringen korrekt, så vil jeg ikke blive overrasket såfremt Danmark først åbner op for indrejse af thailandske borgere til Danmark når Thailand har åbnet op for indrejse af danske borgere i Thailand.

Udenlandske ægtefæller og faste samlevere vil dog være undtaget reglerne idet de godt må rejse ind i Danmark (link).


SvarCitere
Newsman
(@newsman)
Medlem Admin
Meldt ind: 2 år siden
Indlæg: 457
2. juli 2020 16:14  
Udenrigsministeriet laver ingen væsentlige ændringer i rejsevejledningerne for lande uden for EU/Schengen og UK grundet indrejserestriktioner eller karantænekrav. For Sverige lempes rejsevejledningerne for regionerne Kronoberg og Blekinge.

En gruppe af repræsentanter fra Statens Seruminstitut, Udenrigsministeriet og Justitsministeriet har i dag foretaget en individuel gennemgang af listen over lande uden for EU/Schengen og UK, som lever op til EU’s COVID-19 kriterium. På denne baggrund er det ud fra et forsigtighedsprincip vurderet, at der kan åbnes for indrejse fra Australien, Canada, Japan, New Zealand, Sydkorea og Thailand.

Disse seks lande har dog alle indrejserestriktioner eller karantænekrav for danske rejsende. Det betyder, at alle rejsevejledninger for disse lande forbliver orange. Det gælder altså, at alle ikke-nødvendige rejser fortsat frarådes til lande uden for EU/Schengen og UK (de forbliver orange).

Såfremt et land, som Udenrigsministeriet alene fraråder rejser til på grund af indrejserestriktioner eller karantænekrav, løfter disse, vil rejsevejledningen blive lempet. Rejsevejledningerne for Australien, Canada, Japan, New Zealand, Sydkorea og Thailand vil således som udgangspunkt blive ændret til gul, såfremt disse lande løfter indrejserestriktionerne eller ophæver karantænekrav mod danske rejsende.

Samtidig opdaterer Udenrigsministeriet rejsevejledningerne for lande i EU/Schengen og UK på baggrund af denne uges tal fra Statens Serum Institut. Det medfører, at rejsevejledningerne for de svenske regioner Kronoberg og Blekinge - i tillæg til Västerbotten - lempes og Udenrigsministeriet ikke længere fraråder ikke-nødvendige rejser til disse regioner.

Endeligt justeres modellen for EU/Schengen samt UK således, at også de fire mikro-stater Andorra, Monaco, San Marino og Vatikanstaten/Den Hellige Stol fremadrettet er omfattet af modellen og dermed er åbne for turistrejser.

Kilde: Udenrigsministeriet


SvarCitere
Newsman
(@newsman)
Medlem Admin
Meldt ind: 2 år siden
Indlæg: 457
2. juli 2020 18:20  

Danmark åbner for indrejse af thailandske turister.

Det oplyser Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

Men danskere frarådes fortsat alle ikke-nødvendige rejser til Thailand. Det skyldes, at Thailand har indrejserestriktioner eller karantænekrav for danske rejsende.

Når Thailand ophæver restriktionerne for danske rejsende vil Udenrigsministeriet ændre rejsevejledningerne, oplyser Udenrigsministeriet.

Link: Danmark åbner for indrejse af thailandske turister


SvarCitere