Del:
Notifications
Clear all

Pesticider fundet i thailandske fødevarer


Newsman
(@newsman)
Medlem Admin
Tilmeldt: 4 år siden
Indlæg: 779
Topic starter  

Resultaterne af den danske pesticidkontrol fra Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet fra 1. kvartal 2020 viser, at i tre af 332 analyserede fødevarer er pesticidrester påvist, som vurderes at udgøre en sundhedsmæssig risiko. Pesticidrester påvist i fire andre prøver kan ikke udelukkes at udgøre en sundhedsmæssig risiko.

Fødevarestyrelsen undersøger hvert år prøver af frugt, grøntsager, korn, forarbejdede produkter og animalske produkter for rester af pesticider. DTU Fødevareinstituttet står i samarbejde med Fødevarestyrelsen for at planlægge kontrollen, udarbejde prøveplaner og foretage den endelige bearbejdning og afrapportering af resultaterne. Desuden skaffer undersøgelserne datagrundlag for DTU Fødevareinstituttets beregning og vurdering af befolkningens eksponering for pesticidrester via kosten.

Undersøgelserne af restindhold i fødevarer, der sælges på det danske marked, skal støtte Fødevarestyrelsens kontrol med virksomheder, der fremstiller, forarbejder eller forhandler fødevarerne. Det er Fødevarestyrelsen, der har ansvaret for pesticidkontrollen.

Der blev i årets første kvartal fundet tricyclazol i én prøve af importeret ris, triazophos i en prøve af sød basilikum fra Thailand og chlorpyrifos i en prøve af hellig basilikum fra Thailand i mængder, der overskrider grænseværdien, og som er vurderet til at udgøre en sundhedsmæssig risiko.

Overskrider en fødevarer helt grænseværdien for den tilladte mængde af pesticider, må den ikke længere sælges.

Læs nærmere om Q1, 2020 resultaterne:

 

Newsman @ Thailand Portalen
------------------------------------------
Find også Thailand Portalen på:
Facebook - Youtube - Twitter


Citer