Thaikirken København anerkendt som trossamfund

Thaikirken København anerkendt som trossamfund

Thaikirken København søgte tilbage i 2022 om at blive anerkendt som trossamfund i Danmark.

Det fremgår af indstillingen fra Det Rådgivende Udvalg vedrørende Trossamfund til By-, Land- og Kirkeministeriet at på baggrund af det indsendte materiale i ansøgningen vurderes det, at der er tale om et fællesskab, der samles om en tro, jf. trossamfundslovens § 1, og at udvalget dermed har indstillet Thaikirken København til anerkendelse som trossamfund.

Det fremgår af sagen, at ansøgeres navn er Thaikirken København, og at ansøger har hjemsted i Københavns Kommune.

Thaikirken København har i forbindelse med ansøgningen indsendt deres vedtægter.

Det fremgår af vedtægtens §, at Thaikirken Københavns formål er:

“[…]at være et fællesskab for mennesker, der bekender sig til en levende tro på Jesus Kristus som Herre og Frelser, baseret på Guds ord, Bibelen, og styrke det enkelte medlems evne og lyst til at tage ansvar for eget liv.”

Det fremgår af ansøgningen, at Thaikirken København trosgrundlag beskrives som tro på Jesus Kristus, baseret på Guds ord og Biblen. Desuden, beskrives trosgrundlaget som evangelikalt og pentakostalt. Af ansøgningen fremgår det endvidere, at Thaikirken København praktiserer en række religiøse aktiviteter, herunder gudstjeneste, nadver, dåb, barnevelsignelse, vielser og begravelser. I forhold til dåb oplyses det, at dåben foregår som voksendåb, ligesom de kirkelige handlinger foregår med liturgisk og fortolkningsmæssig frihed.

I forhold til vielsesritualet bemærkes, at der ikke kan foretages vielser med borgerlig gyldighed, medmindre Thaikirken Københavns religiøse forkynder for vielsesbemyndigelse af By-, Land- og Kirkeministeriet. Hvis den religiøse forkynder ikke har vielsesmyndighed, vil der alene være tale om en religiøs ceremoni, som ikke indebærer, at der indgås et juridisk bindende ægteskab efter dansk lovgivning, hvilket skal være tydeligt for parret.

By-, Land- og Kirkeministeriet har på baggrund af et samlet skøn over de i sagen foreliggende dokumenter og indstillingen fra Det Rådgivende Udvalg vedrørende Trossamfund dermed anerkendt Thaikirken København som et anerkendt trossamfund i Danmark.

Læs nærmere her:

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*